Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în locațiile WINBET

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 în cadrul locațiilor NIKO GROUP COM S.R.L.

Subscrisa, NIKO GROUP COM S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 2, Strada Serg. Matei Dumitru, Nr. 1-3, SECTIUNEA A, Etaj 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/17724/2004, având CUI 16903730, reprezentată legal de administrator, Popescu Andrei-Mihail, denumită în continuare „Societatea”,

În calitate de operator de date cu caracter personal care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul desfășurării relațiilor comerciale, contractuale sau altor tipuri de relații cu Societatea, în scopurile specificate mai jos.

Vă rugăm să aveți în vedere că prin utilizarea serviciilor noastre sau prin vizitarea locațiilor în care Societatea își desfășoară activitatea comercială, confirmați că ați citit prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și că ați înțeles că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt prin voință proprie și vor fi utilizate în conformitate cu scopurile și în temeiurile descrise în acest document.

Vă informăm că la nivelul Societății a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor, adresa de contact fiind următoarea: [email protected].

  1. Scopul și temeiul prelucrării, categorii de persoane vizate, categoriile de date și durata prelucrării acestora

Scopul prelucrării

Temeiul prelucrării

Categorii de persoane vizate

Categoriile de date

Durata prelucrării

* pentru mai multe detalii cu privire la prelucrare imaginii dumneavoastră vă rugăm să consultați „Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul unui sistem CCTV (supraveghere video cu circuit închis)” disponibilă pe website-ul Societății www.winbetgroup.ro.

Societatea vă informează prin prezenta că își rezervă dreptul de a păstra și/sau prelucra pe o durată mai mare de timp datele dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care va fi necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia, pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau dacă se solicită astfel de către o autoritate sau instituție publică.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Societatea nu va folosi datele dvs. personale în scopuri de marketing sau publicitate decât în măsura în care vă dați în mod expres consimțământul de a face acest lucru.

  1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal (destinatari/categorii de destinatari)

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate în cadrul Societății doar către persoanele de conducere și către alte persoane care au nevoie de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu specifice sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă. Persoanele care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal sunt ținute de obligații de confidențialitate corespunzătoare.

Societatea poate să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, precum: furnizori de servicii de suport IT, furnizori de servicii de plăți, furnizori de servicii de contabilitate, furnizori de servicii de arhivare a documentelor, furnizori de servicii de audit sau de consultanță legală și fiscală. Societatea depune toate eforturile pentru a se asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Societatea poate, de asemenea, să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților și instituțiilor publice, după cum este necesar sau permis de prevederile legale (cum ar fi Agenția Națională de Administrare Fiscală, Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Terorismului și Spălării Banilor, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, organelor de poliție în cazul unor incidente, instanțelor de judecată, executorilor judecătorești, etc).

  1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, în contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state care fac sau nu fac parte din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European.

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat UE/SEE sau non UE/SEE va respecta cerințele legale prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European.

Nu vom dezvălui informațiile dvs. personale cu niciun terț din afara UE/SEE, în țări în care nu există un regim adecvat de protecție a datelor. Cu toate acestea, în cazul în care are loc un astfel de transfer de date, vom lua toate măsurile posibile pentru a ne asigura că datele dvs. sunt tratate la fel de sigur ca în UE/SEE.

De fiecare dată când transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara UE/SEE, ne vom asigura că există un nivel similar de protecție, prin una dintre următoarele măsuri de protecție: vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în țări în care Comisia Europeană a demonstrat că oferă un nivel adecvat de securitate pentru datele cu caracter personal și vom folosi modele de contracte furnizate și aprobate de Comisia Europeană care oferă datelor cu caracter personal aceeași protecție pe care o au în UE.

  1. Drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal

4.1. Conform legislației aplicabile, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele cu caracter personal:

4.2. Pentru a exercita oricare dintre drepturile dvs. prevăzute la punctul 4.1 de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă în acest sens la adresa de email a responsabilului cu protecția datelor, indicată la începutul prezentei Note de informare.

4.3. Vă rugăm să rețineți că drepturile dvs. prevăzute la punctul 4.1 de mai sus nu sunt absolute. Există excepții de la aplicabilitatea acestora conform dispozițiilor legale incidente, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu.

4.4. Vom analiza cererile dvs. și vom răspunde cu detalii despre progresul și rezultatul cererii (acceptarea cererii, acceptarea parțială a cererii, respingerea cererii), cât mai curând posibil și, în orice caz, în cel mult o lună de zile de la trimiterea cererii. În cazul în care operatorul acceptă parțial sau respinge cererea dvs. legată de drepturile menționate, vom oferi și un motiv.

  1. Contactați-ne

Daca aveți întrebări cu privire la această Notă de informare sau dacă doriți să vă exercitați drepturile în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, puteți să ne contactați folosind detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul Societății, care sunt indicate la începutul prezentei Note de informare.

În vederea unei informări corecte și complete a tuturor persoanelor vizate despre datele cu caracter personal prelucrate în cadrul locațiilor NIKO GROUP COM S.R.L., câte un exemplar al prezentei Note se va afla în format fizic in fiecare dintre locațiile Societății. De asemenea, prezenta Notă de informare este disponibilă și pe website-ul Societății, putând fi consultată prin accesarea linkului www.winbetgroup.ro.

NIKO GROUP COM S.R.L

Fii la curent cu promotiile si evenimentele noastre!


Ok, sunt de acord

Site-ul foloseste cookie-uri. Prin accesarea website-ului sunteti de acord cu cookie-urile. Pentru mai multe informatii, click aici.

Continutul acestui site este destinat exclusiv persoanelor cu varsta de peste 18 ani!