Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în locațiile WINBET prin intermediul unui sistem CCTV

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

prin intermediul unui sistem CCTV (supraveghere video cu circuit închis)

Subscrisa, NIKO GROUP COM S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 2, Strada Serg. Matei Dumitru, Nr. 1-3, SECTIUNEA A, Etaj 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/17724/2004, având CUI  16903730, reprezentată legal de administrator, Popescu Andrei-Mihail, denumită în continuare „Societatea”,


În calitate de  operator  de  date  cu  caracter  personal,  care  stabilește  scopurile  și  mijloacele  de  prelucrare,  dorește  să  vă  informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin intermediul unui sistem CCTV (supraveghere video cu circuit închis) instalat la nivelul sediului/punctelor de lucru, cât și la depozitul Societății, în contextul desfășurării relațiilor de muncă, relațiilor comerciale sau altor tipuri de relații cu Societatea, în scopurile specificate mai jos.


La nivelul Societății a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor, adresa de contact fiind următoarea: [email protected]

 1. Scopul și temeiul prelucrării, categorii de persoane vizate, categoriile de date și durata prelucrării acestora
  1. Scopul prelucrării

Sistemul de supraveghere a fost instalat cu următoarele scopuri:

Pentru evitarea oricăror dubii:

  1. Temeiul prelucrării

  1. Categorii de persoane vizate

Prezenta Notă se aplică, în egală măsură:

  1. Categoriile de date

  1. Durata prelucrării

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal (destinatari/categorii de destinatari)

Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate în cadrul Societății doar către persoanele de conducere și către alte persoane care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal („need to know basis”) pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu specifice sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă.

Astfel, imaginile captate de sistemele de supraveghere sunt stocate pe serverele societății aflate în camere de server securizate, iar accesul la datele dvs. cu caracter personal este acordat, la nivelul societății, doar Directorului Tehnic, Directorul Departamentului de Securitate, Managerului de locație și/sau Directorului General al Societății, după caz.

Persoanele care au acces la datele dvs. cu caracter personal sunt ținute de obligații de confidențialitate corespunzătoare.

Autoritățile care se ocupă cu investigarea contravențiilor/infracțiunilor, parchetele, instanțele judecătorești, serviciile naționale de securitate, autorități publice sau, în cazul asistenței juridice internaționale, autoritățile străine pot avea acces la date, în situația unor proceduri legale.

 1. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Te informăm că NU vom transfera datele dvs. cu caracter personal în afara teritoriului Uniunii Europene/SEE, în țări în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor personale. În cazul în care va fi necesar ca un astfel de transfer de date să se producă, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt securizate la fel ca în UE/SEE și îți vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la transferul de date transfrontalier și măsurile relevante de siguranță întreprinse pentru protejarea confidențialității.

 1. Drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal

4.1. Conform legislației aplicabile, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele cu caracter personal:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate - aveți dreptul de a obține o confirmare că Societatea prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile relevante privind operațiunea/operațiunile de prelucrare;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal - aveți dreptul de a solicita corectarea datele pe care le stocăm despre dvs. în cazul în care acestea sunt  inexacte sau incomplete;
 3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal – aveți dreptul de a solicita ca datele pe care le stocăm despre dvs. să fie șterse și suntem obligați să satisfacem această cerere în anumite circumstanțe – spre exemplu, în cazul în care datele nu mai sus necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate ori în cazul în care v-ați opus prelucrării iar Societatea nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a solicita restricționare prelucrării datelor dacă contestați exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegala și dvs. vă opuneți ștergerii datelor, dacă Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, dar dvs. solicitați respectivele date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau dacă dvs. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Societatea verifică dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra drepturilor dvs.;
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării atunci când aceasta se întemeiază pe interesul legitim al operatorului, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivului temei; Societatea nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 6. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare – aveți dreptul de a vă retrage consimțământul atunci când prelucrarea are la bază acest temei, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării datelor efectuată în baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dvs. existente în baza de date a Societății către o altă bază de date, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau are ca temei necesitatea executării unui contract la care sunteți parte sau necesitatea unor demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract, precum și dacă exercitarea acestui drept nu afectează drepturile altor persoane vizate sau terți;
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri;
 9. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (în România, autoritatea este denumită ANSPDCP, având următoarele date de contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, [email protected]) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată.

4.2. Pentru a exercita oricare dintre drepturile dvs. prevăzute la punctul 4.1 de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă în acest sens la adresa de email a responsabilului cu protecția datelor, indicată la începutul prezentei Note de informare.

4.3. Vă rugăm să rețineți că drepturile dvs. prevăzute la punctul 4.1 de mai sus nu sunt absolute. Există excepții de la aplicabilitatea acestora conform dispozițiilor legale incidente, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu.

4.4. Vom analiza cererile dvs. și vom răspunde cu detalii despre progresul și rezultatul cererii (acceptarea cererii, acceptarea parțială a cererii, respingerea cererii), cât mai curând posibil și, în orice caz, în cel mult o lună de zile de la trimiterea cererii. În cazul în care operatorul acceptă parțial sau respinge cererea dvs. legată de drepturile menționate, vom oferi și un motiv.

 1. Contactați-ne

Daca aveți întrebări cu privire la această Notă de informare sau dacă doriți să vă exercitați drepturile în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, puteți să ne contactați folosind detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat la nivelul Societății, care sunt indicate la începutul prezentei Note de informare.

În vederea unei informări corecte și complete a tuturor persoanelor vizate despre datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul sistemului CCTV (supraveghere video cu circuit închis), prezenta Notă va fi afișată la sediile/punctele de lucru ale Societății, precum și pe website-ul Societății, putând fi consultată prin accesarea linkului www.winbetgroup.ro. La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate și verbal, cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.

NIKO GROUP COM S.R.L

Fii la curent cu promotiile si evenimentele noastre!


Ok, sunt de acord

Site-ul foloseste cookie-uri. Prin accesarea website-ului sunteti de acord cu cookie-urile. Pentru mai multe informatii, click aici.

Continutul acestui site este destinat exclusiv persoanelor cu varsta de peste 18 ani!