Termeni și condiții

1.            Website-ul www.winbetgroup.ro (denumit în continuare Website) este operat de Niko Group Com S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Sergent Matei Dumitru nr. 1-3, Etajul 2, Secțiunea A, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/17724/2004, CUI 16903730 (denumită în continuare Compania).

Niko Group Com S.R.L. este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra Website-ului, respectiv asupra designului si conținutului acestuia, precum și asupra tuturor mărcilor înregistrate publicate pe Website.

2.            Consultarea și conformarea utilizatorului la prezentele Termene și Condiții (“T&C”) sunt obligatorii în cazul fiecărei accesări a platformei. Accesarea platformei echivalează cu acceptarea necondiționată din partea utilizatorului a Termenelor și Condițiilor; în cazul în care nu sunteți de acord în tot sau în parte cu prevederile Termenelor și Condițiilor, utilizatorul este obligat să înceteze deîndată activitatea pe Website.

3.            Website-ul poate fi accesat numai de persoane majore (persoane care au împlinit vârsta de 18 ani sau vârsta stabilită de legislația aplicabilă în jurisdicția persoanei fizice), care accesează Website-ul în scopuri personale, îndeplinind toate cerințele procesului de înregistrare (Utilizatorul). La cererea Companiei, Utilizatorul va furniza, în termen de maxim 48 de ore de la solicitare,  orice documente care atestă acuratețea datelor furnizate la înregistrarea pe platformă, în caz contrar, Compania având dreptul de a suspenda accesul acestuia pe platformă.

4.            Conținutul site-ului

4.1.         Informațiile publicate pe Website sunt informații de interes general despre Companie, produsele și serviciile oferite de aceasta ( jocuri de noroc de tip slot machines – joc tradițional), afiliați sau partenerii acestuia și alte informații, de regulă, privind desfășurarea jocurilor de noroc, considerate de Companie ca fiind de interes pentru Utilizatori.

4.2.         Compania nu permite desfășurarea jocurilor de noroc prin accesarea Website-ului.

4.3.         Informațiile sunt puse la dispoziția Utilizatorilor de regulă, în mod gratuit. Compania își rezervă dreptul de a implementa anumite servicii pe Website ce vor fi oferite contra cost Utilizatorilor, caz în care vor fi semnalizate corespunzător.

4.4.         Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei și de a se abține de la orice acțiune de natură a prejudicia Compania.

4.5.         Utilizatorul se va abține de la orice acțiune care echivalează cu utilizarea abuzivă a platformei, respectiv de la utilizarea Website-ului și a informațiilor contrar scopului pentru care au fost puse la dispoziția publicului, contrar practicii sau în orice alt mod care ar putea produce prejudicii companiei.

5.            Răspunderea Companiei

5.1. Răspunderea pentru conținutul Website-ului aparține Companiei. Compania nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acuratețe sau neactualizarea informațiilor publicate pe Website, care nu se datorează culpei sale.

Informațiile prezentate pe Website sunt cu titlu de prezentare. Utilizatorii au obligația să verifice informații detaliate privind produsele și serviciile prezentate pe Website în rețeaua de săli de jocuri de noroc ale acesteia sau ale partenerilor, după caz.

5.2. În cazul în care detaliile referitoare la produse/promoții au fost afișate eronat pe Website, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit in baza de date, Compania va aplica tarifele și/sau condițiile prevăzute în regulamentele aplicabile, disponibile în rețeaua de săli de jocuri de noroc.

5.3. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe Website cu titlu de prezentare. Campaniile promoționale, produsele și serviciile oferite pot fi diferite, în fiecare sală de joc. Utilizatorul are obligația de a consulta regulamentele de joc și regulamentele campaniilor promoționale, la sediile secundare ale Companiei, înainte de a participa la jocurile oferite.

5.4. Orice problemă cauzata de produsele si / serviciile prezentate pe Website se va notifica Companiei pe adresa de email [email protected] și se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării de către UTILIZATOR.

5.6. Compania nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si condițiilor.

5.7. Compania nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Website- ului și nici pentru pentru cele rezultând din imposibilitatea accesare anumitor link-uri publicate.

6. Protecția Datelor cu Caracter Personal

6.1. Accesarea Website-ului implica acceptul Utilizatorului ca datele lor personale să fie prelucrate de Companie. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoțiile organizate de Companie sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de Companie, afiliații sau partenerii acesteia, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc.).

6.2.Compania este unicul deținător al informațiilor colectate și se obligă ca datele personale sa nu fie difuzate către terti prin vanzare sau cesiune gratuită. Singurele excepții de la aceasta regula o constituie operatorul de marketing direct, precum și afiliații sau partenerii Companiei, numai în limita în care această dezvăluire ar fi necesară și permisă de lege și sub condiția ca încheierii unui contract de confidențialitate. 

6.3. Colectarea datelor se face prin diverse modalități  (transmiterea datelor de către Utilizator) și instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicația de gestiune a newsletter- ului, prin salvarea în baze de date a diversele formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de catre utilizatori, prin chestionare online etc.

6.4. Utilizăm adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra Website-ul, a urmări interesele utilizatorilor si a aduna informații demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop creșterea gradului de ușurință în utilizarea  Website-ului și publicarea unor informații cât mai relevante pentru interesele utilizatorilor. Adresele IP nu au nici o legatură cu informațiile personale.

7.            Acces restrictionat si (dez)abonare

7.1.         Există module/ zone ale Website-ului care  sunt disponibile numai persoanelor înregistrate (Utilizatorilor) sau abonare

În cazul newsletterului, fiecare ediție/alertă conține și modalitatea de dezabonare; odată accesata aceasta opțiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea Utilizatorilor.

La înregistrarea contului, utilizatorului îi vor fi solicitate date precum: nume, prenume, email, adresa, cod numeric personal; la cererea societății, vor fi comunicate și acte din care să rezulte acuratețea datelor comunicate. Aceste date sunt folosite pentru identificare, validarea sau completarea contului de abonat, pentru evaluarea datelor înscrise in formularul de înregistrare.

8.            Cookies

Websiteul foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, continând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie se realizează în beneficul Utilizatorilor, acesta permintând memorarea unor opțiuni de navigare în Website precum limba în care se afișează Website-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorare numelui de utilizator si a parolei pentru un acces rapid la conținutul Website-ului.

Neacceptarea unui cookie nu înseamnă ca Utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare in Website, de citire a conținutului acestuia

9.            Link-uri

Websiteul contine link-uri către alte site-uri. Compania nu este responsabilă de politica de confidențialitate practicată de operatorii acestora. Va recomandăm consultarea în prealabil a termenilor și condițiilor aplicabile și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe Website.

10.          Notificari si acțiuni privind informațiile despre Utilizatori

La cererea scrisa a Utilizatorilor, datată și semnată, expediata pe adresaCompaniei, acesta se obligă:

a) sa confirme solicitanților, daca prelucrează sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singura data pe an;

b) sa rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;

c) sa înceteze prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului, daca acesta solicită acest lucru.

11.          Comunicarea modificărilor

Daca informațiile de identificare ale unui Utilizator se schimbă sau dacă un utilizator dorește să renunțe la accesul pe Website și solicită ștergerea datelor, Compania va corecta, va actualiza sau va elimina acele date personale.

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către Utilizatori, astfel încât aceștia sa fie întotdeauna informați cu privire la datele pe care le prelucrăm.

12.          Securitate

Website-ul adoptă toate masurile de securitate necesare protejării informațiilor personale ale Utilizatorilor. 

13.          Compania este înregistrata ca operator de date cu caracter personal cu numarul 18293 / 18.08.2014.

Fii la curent cu promotiile si evenimentele noastre!


Ok, sunt de acord

Site-ul foloseste cookie-uri. Prin accesarea website-ului sunteti de acord cu cookie-urile. Pentru mai multe informatii, click aici.

Continutul acestui site este destinat exclusiv persoanelor cu varsta de peste 18 ani!